Y tế không có rào cản ngôn ngữ. Cùng nhau,chúng ta làm cho nó trở nên có thể.

Xin Chào! Chúng tôi là tổ chức tình nguyện viên thông dịch y tế (VHIO) của trường UC Berkeley được thành lập vào năm 2006. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ thông dịch và dịch thuật y tế miễn phí cho những vùng dân cư có trình độ tiếng Anh thấp ở vịnh San Francisco.  

Về Những Dịch Vụ Của Chúng Tôi:

Vào mỗi mùa thu, chúng tôi tuyển dụng các sinh viên mới thành thạo tiếng Anh cũng như tiếng Quan Thoại, Quảng Đông, Tây Ban Nha, Việt Nam, Hàn Quốc và Philippines. Trong suốt mùa thu, những học sinh song ngữ này được huấn luyện về các quy ước về thông tin y tế, luật bảo mật, và thuật ngữ y học chính xác thông qua một khoá học 40 tiếng chuyên sâu (dựa trên chương trình Tiếp cận Văn hóa Ngôn ngữ của Dịch vụ Y tế Châu Á tại Oakland).

Là một tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, chúng tôi sẽ từ chối nhận thanh toán. Tiền di chuyển của chúng tôi được hoàn trả bởi các khoản tài trợ nhận được từ các tổ chức y tế địa phương và từ UC Berkeley.

Đấu tranh chống bất bình đẳng trong y tế:

Chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi của bạn bằng tiếng Việt nếu bạn gửi email cho chúng tôi tại calvhiovietnamese@gmail.com. Bạn có thể liên lạc tổ chức của chúng tôi tại cal.vhio@gmail.com.

 

Thông dịch cho các cuộc hẹn khám bệnh tại phòng khám
Thông dịch tại những hội chợ y tế và các sự kiện kiểm tra y tế

Nếu bạn có một cuộc hẹn khám bệnh hoặc đang tham gia một sự kiện kiểm tra y tế, bạn có thể liên hệ chúng tôi để yêu cầu một thông dịch viên đi cùng bạn đến cuộc hẹn đó. Thông tin y tế là bí mật và vì vậy bạn nên hỏi chuyên gia y tế của bạn để liên hệ với chúng tôi nếu cần phiên dịch trước cuộc hẹn.

Phiên dịch các tài liệu liên quan tới chăm sóc sức khoẻ

Chúng tôi bảo mật thông tin y tế của bạn.

Cung cấp các hội thảo giáo dục sức khoẻ

Chúng tôi tổ chức các buổi cung cấp thông tin về những chủ đề sức khoẻ tại các trung tâm cộng đồng.