Kalusugan na walang limitasyon; kaya natin na gawin itong posible.

Itinaguyong noong 2007, kami ang Volunteer Health Interpreters Organization sa UC Berkeley. Kami ay nagbigigay ng libreing interpretasyon at translayon para sa mga taong nangangailangan ng tulong namin mula sa Bay Area.

Tungkol sa aming mga boluntaryo::

Tumatangap kami ng mga bagong estudyante na marunong magsalita ng Mandarin, Cantonese, Spanish, Vietnamese, Korean, at Tagalog bawat taon. Sa fall semester, ang mga estudyante ay dumadaan sa isang training upang matuto ng health interpretation, protocols, confidentiality, at mga terminolohiyang pangkalusugan sa pamimigitan ng isang 40-hour na kurso. 

 

Labanan ang mga problema ng sistema ng healthcare

Bilang isang non-profit na organisasyon, hindi kami maaring tumangap ng bayad. Ang aming transportasyon ay sagot ng grants na aming natangap mula sa UC Berkeley at iba pang lokal na organisasyon.

Ang aming organisasyon ay maaring kontakin sa cal.vhio@gmail.com