Kalusugan na walang limitasyon; kaya nating gawin itong posible..

Itinaguyod noong 2007, ang Volunteer Health Interpreters Organization ng UC Berkeley ay nagbigigay ng libreng interpretasyon at pagsasalin para sa mga nangangailangang populasyon ng Bay Area. 

Tungkol sa aming mga boluntaryo::

Tumatangap kami ng mga bagong estudyante na marunong magsalita ng Mandarin, Cantonese, Spanish, Vietnamese, Korean, at Tagalog bawat taon. Sa fall semester, ang mga estudyante ay dumadaan sa isang training upang matuto ng health interpretation, protocols, confidentiality, at mga terminolohiyang pangkalusugan sa pamimigitan ng isang 40-hour na kurso. 

 

Labanan ang mga problema ng sistema sa healthcare.

Bilang isang non-profit na organisasyon, ang aming serbisyo ay libre. Ang aming transportasyon ay sagot ng grants na aming natangap mula sa UC Berkeley at iba pang lokal na organisasyon.

Kung may tanong o puna ukol sa aming organisasyon, maaari kaming kontakin sa cal.vhio@gmail.com.